Reklam Filmi Nedir?

10 Mayıs 2023
Posted in Blog
10 Mayıs 2023 u0171928

Reklam filmi, ürün ya da hizmetlerin tanıtımının yapıldığı video spotudur. Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet ve sinemalarda yayınlanarak izleyicilere markayı tanıtır. Slogan, jenerik veya müzik kullanılarak üretilen filmler, mesajlarını yaratıcı bir şekilde iletir. Filmlerin amacı, izleyicileri etkileyip ürünler hakkında bilgi vermesidir.

Reklam Filmi Nasıl Çekilir?

Ürün veya hizmetlerin çekiciliklerini vurgulayan reklam filmleri çeşitleri, izleyicileri satın almaya teşvik eder. Çekim aşamaları;

 • Reklamın amaç ya da hedef kitlesine uygun konsept geliştirme,
 • Hikâye ve karakterler belirlenip senaryo yazma,
 • Senaryo değerlendirme ve geliştirme aşaması ile değişiklikler yapma,
 • Çekim sürecinin zaman ya da mekân gibi pek çok öğesini belirleme,
 • Çekim yöntemini saptayarak kurgu yapma,
 • Ekipman, mekân veya oyuncuları seçip hazırlık sonrası çekim gerçekleştirme,
 • Çekimlerden sonra film düzenlenip müzik veya efektleri ekleme,
 • Televizyon, internet, sinema, dergi ya da gazete gibi platformlarda yayına hazır hale getirme.
Reklam Filmi Nedir?

Reklam Filmi Nedir?

Reklam Filminin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Mizah içeren filmler duyarlı, neşeli, enerjik veya hüzünlü olup çeşitli özellikleri ile ilgi çeker. Her detayı ile tüketiciye ulaşır. Reklam filmi çeşitlerinin markalara sunduğu avantajlar;

 • İzleyicilerin markayı iyi bir şekilde tanımasını sağlamak,
 • Tüketiciye güven vermek,
 • Ürün veya hizmetlerin özellik, fayda ve gerekli bilgileri hedef kitleye ulaştırmak,
 • Markanın ürün ya da hizmetlerinin satışlarını artırmak,
 • Marka bilinirliğini artırıp geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak,
 • İzleyicilerin duygusal olarak etkilenmesine destek olmak,
 • Filmlerin çeşitli platformlarda yayınlanmasını sağlamak,
 • Geçmiş performans analizi yaparak sonraki reklamların etkisini artırmak.

Reklam Filmi Türleri Nelerdir?

Reklamlar, yayınlandıkları platformlara göre şekillenir. Temel hedefleri arasında marka tanınırlığı veya satış artırmak yer alır. Reklam çeşitleri;

 • Yayın,
 • TV,
 • Radyo,
 • Dergi ya da gazete gibi basılı,
 • Sosyal medya,
 • Video,
 • Gerilla reklamları,
 • Ürün yerleştirme.

Reklam filmi çeşitleri, pazarlamanın bileşenlerinden biridir. Filmlerin sahip olduğu genel özellikler;

 • İlgi çekici olması,
 • Özgün bir yapı,
 • İmaj veya itibar oluşturması,
 • Duyguları harekete geçirmesi,
 • Müşteri ya da marka arasındaki ilişkinin müşterilerin istek veya ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaya ve satın almaya yönlendirmesi,
 • Şaşırtıcı bir içeriğe sahip olması,

Reklam videosu hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için image8 uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

, , ,